21 January 2021 Thursday
Madinda`ya pes etmek yok

Madinda'ya pes etmek yok

Ayrılığı düşünmüyor

Ayrılığı düşünmüyor

Bakalım kim dışarıda kalacak

Bakalım kim dışarıda kalacak

Giresunspor`un gözü altıda

Giresunspor'un gözü altıda

Henüz ligde forma giyemedi

Henüz ligde forma giyemedi

Madinda`ya da şans gelebilir

Madinda'ya da şans gelebilir

Şansı iyi değerlendiremedi

Şansı iyi değerlendiremedi

Üçüne de sıra gelebilir

Üçüne de sıra gelebilir

Havalimanında 23 saat bekledi

Havalimanında 23 saat bekledi

Traore ve Madinda mutlu

Traore ve Madinda mutlu

Yabancılar aynı

Yabancılar aynı