09 July 2020 Thursday
Taraftardan moral

Taraftardan moral

Yeni zaferlere hazır olun

Yeni zaferlere hazır olun

Beraberliğe 10 bin TL

Beraberliğe 10 bin TL

Sağlam`a ceza

Sağlam'a ceza

Giresunspor`un `Süleyman Abisi`

Giresunspor`un `Süleyman Abisi`

Landel`e iki maç gelebilir

Landel'e iki maç gelebilir

Ya Tanase ya da Milinkoviç

Ya Tanase ya da Milinkoviç

Giresunspor`un gücünü biliyoruz

Giresunspor`un gücünü biliyoruz

Golcüler sessiz kalınca

Golcüler sessiz kalınca

İlk kez gol yemedik

İlk kez gol yemedik